Възможно ли е намаляване на бездната между бедност и богатство в световната икономика?


Съществуват различни видове бедност, в зависимост от нейната продължителност, тя може да бъде временна бедност, сезонна бедност, трайна бедност, наследствена бедност. След периода, когато на бедността се гледа като на социален въпрос, който засяга един...
 

Интернационализация на дейността на предприятието


Същност на интернационализацията – интернационализацията е разширяване на бизнеса на предприятието извън националния пазар в рамките на различни страни от един континент...
 

Икономически връзки на Европейския съюз и Русия


За икономическите връзки между ЕС и Руската федерация...
 

Международна валутна ликвидност


Ликвидността е една от най-обобщаващите характеристики за качеството на стопанската дейност и не може да се разглежда еднопосочно и еднозначно...
 

Семестриален казус по международен бизнес


Вие сте изпълнителен директор на фирмата и пред вас стои дилемата да преустановите дейността на фирмата след като изтече лиценза на морално остарялата техника или да продължите дейността на фирмата...
 

Международни икономически отношения


Терминът мениджмънт произлиза от латински manum agere, което означава водя за ръка. Влиза в съвременния френски език, в английския и в края на миналото столетие навлиза широко и в България. Конкретното икономическо значение...
 

Резюме на обзорен материал за динамиката и тенденциите на пазара за стомана на UK Steel от 2010 г. за периода 1990-2010 г.


Съгласно ежегодния обзорен доклад на UK Steel за 2010 г., изминалата година е била доста по-добра от прогнозираното за пазара на стомана в международен мащаб. Причината за това може да се търси както в нарасналото търсене за производство на...
 

Капиталов механизъм на търговска банка


ING Банк започва своята дейност в България през 1994 г. От създаването си досега е успяла да привлече устойчива база от корпоративни и институционални клиенти. Банката е носител на много международни награди и е сред най - добрите ...
 

Международни икономически отношения. Външна търговия


Външна търговия – първата форма на МИО. Възниква в епоха, когато търговията е била периодична, случайна. Истинския си вид на търговия с блага получава във времена с индустриални форми на стопанство. Възниква и търговията и ...
 

Държавата и принципите на ефективност и равенство


От гледна точка на провалите или дефектите на съвършено конкурентни пазари, прякото или индиректното участие на държавата в икономика се осъществява (проявява) в две основни посоки...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент