Аутсорсинг


Терминът аутсорсинг (outsourcing) – английски неологизъм, се появява в американските тълковни речници в началото на 80-те години....
 

Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие


Ускорените темпове на стопанско развитие на света след втората половина на ХХ век поставя пред икономиката и управлението необходимостта от преоценка и решаване с нов подход...
 

Световната търговска организация - цели, принципи, задачи и функции

13 юни 2009
·
5
·
716
·
252
·
109
·
20

Световната търговска организация (СТО) е създадена на 1 януари 1995 г. в Маракеш със седалище в Женева...
 

Международна валутна система


По своята същност международната валутна система представлява съвкупност от правила и институции, осигуряващи валутния обмен между национално обособените стопанства на страните....
 

Общо пазарно равновесие


Всеки икономически субект има двояка роля – на продавач и на купувач. В определен момент потребителят се проявява като собственик на нещо (производствени фактори), което иска и може да продаде...
 

Международна валутна ликвидност


Ликвидността е една от най-обобщаващите характеристики за качеството на стопанската дейност и не може да се разглежда еднопосочно и еднозначно...
 

Фискална политика, стимулираща предлагането ("Рейгъномика")


В началото на 80-те години се появи програмата "За икономическо възраждане на Америка", явяваща се опит на управляващите на САЩ за справяне с острите икономически проблеми в икономиката...
 

Международни икономически отношения


Терминът мениджмънт произлиза от латински manum agere, което означава водя за ръка. Влиза в съвременния френски език, в английския и в края на миналото столетие навлиза широко и в България. Конкретното икономическо значение...
 

Основни понятия в международните финанси


Съществуват няколко подхода при определяне на понятието отворена икономика. По своята същност те са близки, но разликите се получават от едно по-пълно представяне на изучаваните явления. Първата дефиниция представя отворената...
 

Новата зона на долара


Наричат го "Bretton Woods 2“. По - добре би било да се нарече „Новата зона на долара“ (НЗД) особено когато ноемвриийска среща през 2008г. на Г20, целяща да поправи глобалната финансова архитектура, бе наречен от медиите като „Bretton Woods 2”...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент