Аутсорсинг и субконтракт


Променящата се бизнес среда, поради интензификацията на конкуренцията в резултат на регионализацията и глобализацията обуславя необходимостта от значителни инвестиции за самостоятелно фирмено развитие на цялата верига на стойността, включително...
 

Европа 2020 - стратегия за интилигентен, устойчив и приобщаващ растеж


Бъдеща стратегия във всички сфери от икономическия живот на Европа, които да бъдат постигнати до 2020 година, засягаща всички страни от Стария континент...
 

Глобалната криза и нейното отражение върху икономиката на България


Стабилността на лева има още едно преимущество, което е от съществено значение за българия - дава възможност по-лесно да се приспособим към критериите за присъединяване към еврозоната...
 

McDonald’s и хиндуистката култура


За една голяма компания на ресторанти за бързо хранене McDonald’s , се сблусква с един от най-важните компоненти от международната среда,а именно – културата. За всяка страна,знаем ,че има различн....
 

Семестриален казус по международен бизнес


Вие сте изпълнителен директор на фирмата и пред вас стои дилемата да преустановите дейността на фирмата след като изтече лиценза на морално остарялата техника или да продължите дейността на фирмата...
 

Външна търговия на България с Япония - проблеми и перспективи


В България има множество малки и големи фирми, които предлагат работни места. В повечето от тях обаче няма ясно откроена политика по отношение на човешките ресурси. Заплащането е минимално, хората не са осигурени, трудът им се експлоатира...
 

Международен бизнес


Международния бизнес или Външнотърговската дейност ( ВТД ) обхваща съвкупност от всички форми на икономически взаимодействия реализирани с партньорство от други държави...
 

Международна икономика - казус


Причини за възникване на кризата:финансови иновации на фондовия пазар в САЩ. Финансиализация на икономиката на водещите индустриални държави и по-специално на икономиката на САЩ. Глобализация на финансовия сектор в светованта икономика...
 

Международен валутен фонд в условията на глобалната финансова криза


Международният валутен фонд (МВФ) е световна организация, чиято основна роля е да следи финансовата и платежната стабилност на държавите, които са нейни членове, както и да работи с развиващите се държави и да им помага да постигнат добри...
 

Казус по международен бизнес - втора част


Транспортът играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество, като средство за икономическо развитие и предварително условие за постигане на социална и регионална кохезия....
1 2 3 4 »

Качи казус и спечели
 

Сподели своите Казуси по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент