Възможно ли е намаляване на бездната между бедност и богатство в световната икономика?


Съществуват различни видове бедност, в зависимост от нейната продължителност, тя може да бъде временна бедност, сезонна бедност, трайна бедност, наследствена бедност. След периода, когато на бедността се гледа като на социален въпрос, който засяга един...
 

Интернационализация на дейността на предприятието


Същност на интернационализацията – интернационализацията е разширяване на бизнеса на предприятието извън националния пазар в рамките на различни страни от един континент...
 

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с цветни метали в годините до приемането ни в Европейския съюз и след това


Цветната металургия е важен промишлен отрасъл, който заема значително място в икономическото развитие на България. Тя има основно експортна насоченост и се отличава от черната металургия с по-ниското метално съдържание на рудите...
 

Какво е влиянието на митническите и извънмитническите ограничения върху националното производство и благосъстояние pro


Международни икономически отношения. Те са сфера на пазарни отношения между страните, която се обуславя от международното разделение на труда и икономическото обособяване на партньорите. Особеностите на МИО, свързани с тяхната специфика кат...
 

Европейска валутна зона


Влючва същността на валутната зона, създаването,принципите....
 

Валутен борд в България. Същност и цели


Валутният борд е система, при която дадена парична единица е конвертируема при фиксиран курс спрямо друга парична единица.В най-честия случай това означава, че тя е напълно обезпечени активи в съответната твърда валута...
 

Платежен баланс


Платежният баланс е макроикономически елемент, обхващащ всички постъпления и плащания от страната към чужбина и обратно. Представлява система от сметки, обобщаващи всички сделки (търговия със стоки и услуги, покупко-продажба на финансови...
 

Преговорите между Русия и Украйна относно цената и транзита на природен газ


Първа и втора газова война между Русия и Украйна относно цената и транзита на природен газ,като ще разгледаме накратко първия и ще спрем по обстойно върху втори газов конфликт и преговорите по него, засегнал не само българската, но и европейски икономики.
 

Развитие на сектора на услугите в днешно време


Eдно от най-съществените направления на макроструктурните изменения след втората световна война е прогресивното нарастване на значението на третичния сектор- този на услугите...
 

Търговски отношения на Европейския съюз с МЕРКОСУР


Търговски отношения на ЕС със страните от МЕРКОСУР...
1 2 3 4 5 »

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Международна икономика
Реферати
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Предназначение

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...