Конкурентоспособността на международния пазар


Частната собственост и свободната инициатива са фактори, които придават облика на пазарната икономика, само че както се вижда, у нас често пъти икономическата свобода прераства в стопански хаос...
 

Ролята на златото като резервно средство в международните финансови отношения pro


Още от зората на човешката история става ясно, че човечеството има неудовлетворимо желание да притежава, трупа и излага на показ златни предмети. Златото буди човешкото желание за пътешествия към неизвестното...
 

Съвременни аспекти на ролята на офшорните зони в международните финансови отношения pro


Концепцията за икономическата глобализация се дефинира като процес на постепенно интегриране на националните стопанства на отделните страни в една единна световна пазарна икономика...
 

Ролята на китайския юан в международните финансови отношения (2000-2011г.) pro


В последно време често се повдига въпроса за края на американския долар като световна резервна валута и за китайския юан, като евентуален негов наследник. Понастоящем САЩ извличат значителни финансови ползи от текущия статут на долара...
 

Китай - новата супер сила на 21-ви век pro


В началото на 21-ви век китайската икономика се превръща в "работилницата на света". С марката “Made in China” на световния пазар присъстват традиционни и високо-технологични стоки, отличаващи се с голяма конкурентноспособност...
 

Сключване на договори за международни продажби на стоки (на примера на фирма "Булфин" ООД) pro


Външнотърговските сделки представляват основата на стопанската дейност на фирмите, участващи в международните пазари. Те изпълняват с конкретно практическо съдържание международните икономически отношения...
 

Ефекти от срива на щатската валута – адаптация в български условия pro


Трансформирането на позициите на дадена национална валута и издигането й до статуса на основна резервна валута в международен мащаб се обуславя от редица субективни и обективни условия и предпоставки...
 

Вътреобщностно придобиване на стоки pro


Данъчна система. Вътрешнообщностно придобиване - същност и специфични условия за прилагане на ВОП...
 

Изграждане и усъвършенстване на кодекс за корпоративно управление в Русия pro


Корпоративното поведение е понятие, обхващащо разнообразни действия, свързани с управлението на стопанските дружествата. Корпоративното поведение влияе върху икономическите показатели на тези дружества и върху способността им да привличат капитал...
 

Обединение на Германия и реформите в администрацията pro


Целта на бакалавърската теза е да се разгледа обединението на Германия и значимостта на това Обединение, изясняването на историческите аспекти по темата и като следствие от това административните реформи, които са провеждат в Обединена Германия...
1 2 »

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент