Международни компенсации - видове. Бартер


Презентацията съдържа основните видове и характеристики на международните компенсации. Видовете бартер, същност и елементи. Понятие за международна компенсация...
 

Теми по международни финанси


С понятието фискален модел обозначаваме „присъствието” на държавния бюджет в националната икономика. Различните видове фиск. модели произтичат от разликите в ролята, начините на формиране...
 

ММВБ - най-развитата фондова борса на Русия


Фондовата борса ММВБ - е водещата руска фондова борса, на която ежедневно се провеждат търгове по акциите и облигациите на около 600 руски емитенти с обща капитализация почти на 24 трлн. рубли...
 

Комисионна операция


-това е операция,при която посредникът,наричан комисионер,съдейства за реализацията на стоки,като сключва сделки от свое име,но за сметка на комитента,и за изваршената работа получава възнаграждение-комисиона...
 

Качество, количество и франкировка на стоката. Форми на плащане.


Качество на стоката - то е ключово условие от гледна точка на икономическите интереси на купувача. То трябва да отговаря на 2 основни изисквания: да описва точно желаното качество; да дава възможност за бърза и точна проверка на качеството на реално...
 

Световната криза


Финансовата криза започва със срива на пазара на ипотечно кредитиране в САЩ. Изразява се във всеобщ спад на производството и рискът от рецесия тревожат и българските фирми.Ставаме свидетели как човечеството се изправя пред най-голямата криза...
 

Същност и характеристика на цените в международната търговия


Международната цена е парична сума, при покупката и продажбата на стоки, услуги и ефекти, тя се определя на международния пазар в резултат от действието на пазарния механизъм...
 

Анализ на ПЧИ в селското стопанство и туризма


Същност на преките чуждестранни инвестиции. Динамика в изменението на ПЧИ в секторите "Земеделие" и "Туризъм" за периода 2010 - 2013 г....
 

Финансиране на образованието в Гърция в условията на икономическа криза


Основни теоретични постановки. Образованието в гърция: традиции и настояще. Хронология на развитието. Същностни характеристики. Образователни приоритети: реалности и потребности. Финансирането като компонент на държавната политика в образованието...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Благоевград
Югозападен университет "Неофит Р ...
Международна икономика
за Студенти
Ограничаване на резултатите