Същност и развитие на аутсорсинга в света


Аутсорсингът на производствата и услугите за световната икономика е сравнително нова бизнес дейност, която набира бързо скорост, давайки началото на един нов етап в разделението на труда на международния пазар...
 

Икономическо развитие на Китай


Данъчна автономия (1928г.), валутна реформа (1935г.), внушителни инфрастуктурни дейности (пътища, железопътни линии, телеграф) – според историци равносметката е положителна. по-голямата част от ресурсите са погълнати от гражданските войни и армията...
 

Световната икономика в периода между двете световни войни (1919-1939 г.)


Преки последици от войната. Жертви: 10 милиона военни, 20 милиона цивилни; 20 милиона ранени. Разходи: военни операции – между $ 180 и 230 милиарда, разрушения – над $ 150 милиарда...
 

Анализ на паричния сектор на Франция


Френският финансов сектор по традиция е банково базиран. Франция дори се счита за родината на модела на универсалното банкерство...
 

Mеждународен бизнес - условия, елементи


Mеждународен бизнес - включват се всички международни дейности на дадена държава, които имат връзка с обмена на стоки, услуги и информация за търговски цели и ибмена на парични средства. тези международни дейности са взаимосвързани и взаимозависими...
 

Финансова система на Австралия


Австралия е просперираща развита държава, тринадесетата по големина икономика в света. Страната се нарежда на високо ниво в степента на човешко развитие, качеството на живот...
 

Mеждународни финансови центрове и офшорни банкови центрове -развитие и функциониране


По своята същност международния финансов център представлява съсредоточаване на банки и специализирани финансови институции, осъществяващи международни и финансови операции по обслужването на световната търговия и движението на капиталовите потоци...
 

Анализ на етапите на външнотърговската сделка за покупко-продажба


Същност на външната търговия и външноикономическата дейност през последните няколко столетия ролята на външната търговия за развитието на националното стопанство на държавите...
 

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с Белгия в годините 2000-2006 и 2007-2009


Дипломатическите отношения между България и Кралство Белгия са установени през 1879 г, когато Камий Хансен е назначен за белгийски генерален консул с юрисдикция за България...
 

Моделът Сингапур


Преходът на Сингапур от страна от Третия свят, към ''Азиатски тигър'' с мощна икономика и уникална социална политика...
1 2 3 4 5 » 7

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент