Глобалната криза и отражението й върху икономиката на Китай


Бурният разцвет на китайската икономика излезе на преден план след огромната финансова криза, която стана причина за най-тежката икономическа криза в света от великата депресия през 30-те година на 20 век...
 

Резюме на обзорен материал за динамиката и тенденциите на пазара за стомана на UK Steel от 2010 г. за периода 1990-2010 г.


Съгласно ежегодния обзорен доклад на UK Steel за 2010 г., изминалата година е била доста по-добра от прогнозираното за пазара на стомана в международен мащаб. Причината за това може да се търси както в нарасналото търсене за производство на...
 

Анализ на стандарта ISO 22000


Направен е анализ на важните клаузи от стандарта и са разяснени изискванията, необходими за получаване на стандарта....
 

Държавата и принципите на ефективност и равенство


От гледна точка на провалите или дефектите на съвършено конкурентни пазари, прякото или индиректното участие на държавата в икономика се осъществява (проявява) в две основни посоки...
 

Анализ на статии


Започнаха преговори за сливане на издателствата Penguin и Random House. Алфа банк и EFG Еуробанк се сливат. Disney придобива нова сила с поглъщането на Lucasfilm...
 

Външна търговия на Италия


Външна търговия на Италия - характеристики, внос, износ, търговия...
 

Организационна структура на компания


Материалът представя анализ на организационната структура на корпорация както и на видовете структури използвани от нея през годините...
 

Публичен и частен сектор - Португалия


Направен е статистически анализ на публичния и частния сектор в Португалия. Посочени са особености на двата сектора и въз основа на анализа е направено предположение за възможно бъдещо икономическо положение на страната...
 

Анализ текущата сметка на платежния баланс на Русия за периода 2011г.-2014г.


Страната, чийто платежен баланс ще бъде разгледан, е Русия за периода 2011г. – 2014г. Платежният баланс представлява счетоводен отчет, обобщаващ всички международни парични сделки...
1 2 »

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент