Mеждународен бизнес - условия, елементи


Mеждународен бизнес - включват се всички международни дейности на дадена държава, които имат връзка с обмена на стоки, услуги и информация за търговски цели и ибмена на парични средства. тези международни дейности са взаимосвързани и взаимозависими...
 

Световната търговска организация - цели, принципи, задачи и функции

13 юни 2009
·
5
·
716
·
256
·
112

Световната търговска организация (СТО) е създадена на 1 януари 1995 г. в Маракеш със седалище в Женева...
 

Основни понятия в международните финанси


Съществуват няколко подхода при определяне на понятието отворена икономика. По своята същност те са близки, но разликите се получават от едно по-пълно представяне на изучаваните явления. Първата дефиниция представя отворената...
 

Общо пазарно равновесие


Всеки икономически субект има двояка роля – на продавач и на купувач. В определен момент потребителят се проявява като собственик на нещо (производствени фактори), което иска и може да продаде...
 

Международна валутна ликвидност


Ликвидността е една от най-обобщаващите характеристики за качеството на стопанската дейност и не може да се разглежда еднопосочно и еднозначно...
 

Фискална политика, стимулираща предлагането ("Рейгъномика")


В началото на 80-те години се появи програмата "За икономическо възраждане на Америка", явяваща се опит на управляващите на САЩ за справяне с острите икономически проблеми в икономиката...
 

Международна валутна система


По своята същност международната валутна система представлява съвкупност от правила и институции, осигуряващи валутния обмен между национално обособените стопанства на страните....
 

Международни икономически отношения


Терминът мениджмънт произлиза от латински manum agere, което означава водя за ръка. Влиза в съвременния френски език, в английския и в края на миналото столетие навлиза широко и в България. Конкретното икономическо значение...
 

Роля и дейност на международните организации за инвестициите


Важна роля в международната инвестиционна деятелност играят международните организации. Главна роля сред тях има Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), която стартира своята дейност през 1946г....
 

Аутсорсинг


Терминът аутсорсинг (outsourcing) – английски неологизъм, се появява в американските тълковни речници в началото на 80-те години....
1 2 3 4 5 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент