Перспективи за присъединяване на България към еврозоната


Предимства и рискове, свързани с присъединяването на България към еврозоната...
 

Международен бизнес


Международния бизнес или Външнотърговската дейност ( ВТД ) обхваща съвкупност от всички форми на икономически взаимодействия реализирани с партньорство от други държави...
 

Казус по международен бизнес


„Живанши”, „Кристиан Диор”, „Шанел”, „Нина Ричи” – прекрасните аромати на парфюмерийните гиганти омайват милиони хора по света, но малко известен е фактът, че всички те ползват в производството си българско розово масло....
 

Европа 2020 - стратегия за интилигентен, устойчив и приобщаващ растеж


Бъдеща стратегия във всички сфери от икономическия живот на Европа, които да бъдат постигнати до 2020 година, засягаща всички страни от Стария континент...
 

Глобалната криза и нейното отражение върху икономиката на България


Стабилността на лева има още едно преимущество, което е от съществено значение за българия - дава възможност по-лесно да се приспособим към критериите за присъединяване към еврозоната...
 

McDonald’s и хиндуистката култура


За една голяма компания на ресторанти за бързо хранене McDonald’s , се сблусква с един от най-важните компоненти от международната среда,а именно – културата. За всяка страна,знаем ,че има различн....
 

Семестриален казус по международен бизнес


Вие сте изпълнителен директор на фирмата и пред вас стои дилемата да преустановите дейността на фирмата след като изтече лиценза на морално остарялата техника или да продължите дейността на фирмата...
 

Външна търговия на България с Япония - проблеми и перспективи


В България има множество малки и големи фирми, които предлагат работни места. В повечето от тях обаче няма ясно откроена политика по отношение на човешките ресурси. Заплащането е минимално, хората не са осигурени, трудът им се експлоатира...
 

Моделиране и анализ на решения


През различните културно-исторически периоди на развитие на цивилизацията се изменя както отношението към самия феномен “лидерство”, така и начините и средствата, които се използват при опита той да бъде обяснен...
 

Аутсорсинг и субконтракт


Променящата се бизнес среда, поради интензификацията на конкуренцията в резултат на регионализацията и глобализацията обуславя необходимостта от значителни инвестиции за самостоятелно фирмено развитие на цялата верига на стойността, включително...
1 2 3 4 »

Качи казус и спечели
 

Сподели своите Казуси по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент