Китай - новата супер сила на 21-ви век pro


В началото на 21-ви век китайската икономика се превръща в "работилницата на света". С марката “Made in China” на световния пазар присъстват традиционни и високо-технологични стоки, отличаващи се с голяма конкурентноспособност...
 

Финансиране на образованието в Гърция в условията на икономическа криза


Основни теоретични постановки. Образованието в гърция: традиции и настояще. Хронология на развитието. Същностни характеристики. Образователни приоритети: реалности и потребности. Финансирането като компонент на държавната политика в образованието...
 

Сключване на договори за международни продажби на стоки (на примера на фирма "Булфин" ООД) pro


Външнотърговските сделки представляват основата на стопанската дейност на фирмите, участващи в международните пазари. Те изпълняват с конкретно практическо съдържание международните икономически отношения...
 

Корпоративна социална отговорност на компания Старбъкс в международен мащаб pro

22 авг 2019
·
109
·
24,771
·
1
·
13
·
1
·
50.00 лв.

Целта на магистърската теза е да се изведе „добра практика" в конкретната организация („Старбъкс”) за адаптиране на политиката на социална отговорност при навлизане на българския пазар, отчитайки нагласата и мнението на потребителите....
 

Конкурентоспособността на международния пазар


Частната собственост и свободната инициатива са фактори, които придават облика на пазарната икономика, само че както се вижда, у нас често пъти икономическата свобода прераства в стопански хаос...
 

Ролята на златото като резервно средство в международните финансови отношения pro


Още от зората на човешката история става ясно, че човечеството има неудовлетворимо желание да притежава, трупа и излага на показ златни предмети. Златото буди човешкото желание за пътешествия към неизвестното...
 

Съвременни аспекти на ролята на офшорните зони в международните финансови отношения pro


Концепцията за икономическата глобализация се дефинира като процес на постепенно интегриране на националните стопанства на отделните страни в една единна световна пазарна икономика...
 

Ролята на китайския юан в международните финансови отношения (2000-2011г.) pro


В последно време често се повдига въпроса за края на американския долар като световна резервна валута и за китайския юан, като евентуален негов наследник. Понастоящем САЩ извличат значителни финансови ползи от текущия статут на долара...
 

Въздействие на финансовата криза върху външната търговия на България


Външноикономическите връзки на България се развиват динамично и прогресивно. Външната търговия е основна форма, заемаща централно място в системата на външноикономическите връзки на страната...
 

Вътреобщностно придобиване на стоки pro


Данъчна система. Вътрешнообщностно придобиване - същност и специфични условия за прилагане на ВОП...
1 2 »

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Международна икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент